M&C_logo_b

Analys  |  Koncept  |  Genomförande

EN NY FÖRETAGSMILJÖ I 4 STEG

Vår strävan är att skapa representativa miljöer där färg och form stärker er företagsprofil och verksamhet. Kontoret, receptionen eller mötesrummet ska spegla den känsla ni önskar att ge era kunder, samarbetspartners och anställda. Arbetsmiljön påverkar oss i allra högsta grad och en väl fungerande arbetsplats som lyfter trivseln och effektiviteten är en viktig investering.

Myhres & Coey planerar din nya företagsmiljö fram till färdigt projekt som denna kontorslokal i Varberg, Halland

Som projektledare tar vi ett helhetsgrepp om inredningsuppdraget från planering till färdigt projekt. Vi tar hand om inköp av produkter och tjänster, håller i leveranser och budget. Vi ser till att ni får tid till annat helt enkelt.

Steg 1: Behovsanalys

I detta första steg analyserar vi era behov och önskemål för ett framtidiga arbetsmiljö. Vi samlar in den information som behövs för att arbeta fram underlag och skapa en långsiktig och hållbar lösning. 
Behovsanalysen kan innehålla olika aspekter och vara mer eller mindre omfattande men tar alltid utgångspunkt i nuläget och företagets framtid. Bland annat tittar vi här på nyttjandegrad, flöden och lokalernas förutsättningar. Vi gör en inventering av existerande möbler för eventuellt återbruk.

: Som inredningskonsult ser Myhres & Coey till att ni får en långsiktig & hållbar inredningslösning. En behovsanalys med utgångspunkt i nuläget och i företagets framtid.

Steg 2: Designförslag och förankring.

Baserat på behovsanalysen och era önskemål i övrigt arbetar vi fram en designplan som vi tillsammans går igenom och förankrar till en lösning som blir den bästa och mest optimala för ert företag. Designplanen presenteras bland annat med 2D/3D ritningar så ni på bästa sätt kan visualisera det färdiga resultatet. När vi tillsammans har hittat den lösning som passar ert företag bäst, presenterar vi ett komplett förslag, där du enkelt kan ta del av ritningar, färgsättning, materialval, belysning och möbelval.

 

Som inredningskonsult hos Myhres & Coey arbetar vi fram den bästa lösningen för ert företag. Här i 3D visulisering.

Steg 3: Implementering

Här tar våra gemensamma visioner form och vi går från ord till handling. Vi har stor respekt för att er dagliga verksamhet ska flyta på så smidigt som möjligt och ser till att omvandlingen av era lokaler går så smärtfritt som möjligt. Vi sköter inköp och logistik, övervakar eventuella renoveringsarbeten, samordnar hantverkare samt leveranser och installation av möbler och inredningsdetaljer.

Myhres & Coey har stor respekt för att er dagliga verksamhet ska flyta på så smidigt som möjligt och ser till att omvandlingen av era lokaler går så smärtfritt som möjligt.

Steg 4: Återkoppling och uppföljning

När ni har använt era lokaler i en period är det dags för återkoppling och uppföljning där vi tillsammans ser så att allt blivit som planerat.

Vid förändring av en företagsmiljö är återkoppling och uppföljning där vi tillsammans ser så att allt blivit som planerat mycket viktig för oss.

Efterservice/Kontors Support
– så att du kan ägna din tid åt annat.

Finns det något tråkigare än torra växter eller gamla dammiga dekorationer? Vi ser till att bevara känslan av ett fräscht och trivsamt kontor genom att underhålla dekorationer, ljus, gröna växter, med mera. Vi tar fram juldekorationerna och ser till att dekoren följer årstiderna och textilier blir tvättade och underhålls samt tipsar om när inredningen behöver bytas eller ses över.

Kurser och Föreläsningar

Vi erbjuder kurser och föreläsningar för mindre eller större grupper. Vi föreläser för föreningar såväl som på olika företagsevent, kick-off eller After Work?

 Kontakta oss på:
+46 (0)70 389 46 40
info@myhrescoey.se

eller